Making everyday a Golden day

Kultur, hälsa och kommunikation, ger en hållbar organisation!

Coach Angurvall arbetar med hälsa utifrån individens egna förutsättningar, intressen och behov. Vi ser kulturen som hälsobringande välgörare, såväl eget skapande, som konsumtion av kultur. Det gäller också den kultur vi dagligen lever i. Vi håller just nu på att slutföra vår egen Angurvall Modell och i dag läser vi i Tidningen Allehanda om projektet Read More