Föreläsning

Ett hälsosamt liv i en hälsosam kultur!

Välkommen till en intressant och inspirerande föreläsning om hur Du kan skapa en hälsosam och hållbar kultur på just Din arbetsplats!

Annelie Lindeberg har arbetat med kopplingen kultur – hälsa, sedan år 2005. Då på landstinget i Västernorrland, nu i det egna företaget Coach Angurvall. Annelie är diplomerad ICF coach med hälsoinriktning. Coach Angurvall har utarbetat ett hållbart koncept för att driva kultur och hälsofrågor på arbetsplatser och i arbetslag.

Kultur och hälsa på arbetsplatsen beställer du via mailen:

coach@angurvall.se