Föreläsning

En kul tur på jobbet!

En Inspirationsföreläsning om hur man lyfter glädjen på arbetsplatsen.
Annelie Lindeberg har själv arbetat inom både äldreomsorg och förskola i många år och har levande exempel på vikten av att lyfta arbetsglädjen inom yrken så som skola, vård och omsorg.

Den är speciellt framtagen med tanke på alla serviceyrken, så som vård, skola och omsorg, för att höja motivationen och öka inspirationen kring ett hälsosamt och framförallt roligt arbetsliv.

Annelie Lindeberg har arbetat med kopplingen kultur och hälsa, sedan år 2005. Då på landstinget i Västernorrland, nu i det egna företaget Coach Angurvall. Annelie är diplomerad ICF coach med hälsoinriktning. Coach Angurvall har utarbetat ett hållbart koncept för att driva kultur och hälsofrågor på arbetsplatser och i arbetslag.

En kul – tur på jobbet beställer du via mailen:

coach@angurvall.se