Kultur, hälsa och kommunikation, ger en hållbar organisation!

Coach Angurvall fyller 20 !

 Det firar vi med att ge våra kunder 20% rabatt på utvalda tjänster 

Vi coachar medarbetare och chefer till ett hållbart arbetsliv i skärningspunkten mellan kultur och hälsa.

Nå din fulla potential!

Vår främsta målgrupp är skol, omsorg och servicesektorn 

Vi coachar de som servar, vårdar och sköter dig, mig och våra nära och kära när vi behöver det som mest. Vi sänker sjuktal och höjer friskfaktorerna på de arbetsplatser som driver Sveriges välfärd. Genom att lyfta kombinationen av kultur och hälsa och se till hela människan, ger vi coaching på flera nivåer samtidigt. Vi får servicepersonal att uppskatta och värdera sig själva och får dem att se möjligheter till ett hälsosamt liv.

Med sänkta sjuktal och ökade friskfaktorer genererar vi också positiva ekonomiska resultat på de arbetsplatser där vi verkar.

Vi servar dig och ditt företag med, inte bara hälsocoachande samtal, motion och seminarier, utan också med hälsobringande kulturupplevelser. Ett nytt sätt att se på hälsan, där estetisk kultur också är en viktig parameter.