Kultur, hälsa och kommunikation, ger en hållbar organisation!

Våga lyckas !

Läs mer i direktlänken här: Våga lyckas!

för din förening, arbetsplats, etc... där ni behöver extra skjuts för att nå era mål!

Boka seminarie workshop

En kombinerad semninarie och workshopdag där vi analyserar våra hinder, lyfter fram dem i ljuset, för att sedan pulvrisera dem och låta våra drömmar ta plats och forma vår framtid!

Under våren 2017 ges den i samarbete med

Vendela  – Nätverket för kvinnliga företagare i Härnösand. Genom vårt specialerbjudande kan också din organisation ta del av erbjudandet!

 

 

 

Vår främsta målgrupp är skol, omsorg och servicesektorn 

Vi coachar de som servar, vårdar och sköter dig, mig och våra nära och kära när vi behöver det som mest. Vi sänker sjuktal och höjer friskfaktorerna på de arbetsplatser som driver Sveriges välfärd. Genom att lyfta kombinationen av kultur och hälsa och se till hela människan, ger vi coaching på flera nivåer samtidigt. Vi får servicepersonal att uppskatta och värdera sig själva och får dem att se möjligheter till ett hälsosamt liv. Med sänkta sjuktal och ökade friskfaktorer genererar vi också positiva ekonomiska resultat på de arbetsplatser där vi verkar.

Vi servar dig och ditt företag med, inte bara hälsocoachande samtal, motion och seminarier, utan också med hälsobringande kulturupplevelser. Ett nytt sätt att se på hälsan, där kultur också är en viktig parameter.