Välkommen till Coach Angurvall! 

Vi coachar medarbetare och ledare till ett hållbart arbetsliv i skärningspunkten mellan kultur och hälsa.

Hitta din väg i en föränderlig värld

Just nu befinner vi oss alla i en situation som vi sällan har upplevt, mitt i en rådande Pandemi. Vi coacher är därför just nu viktigare än någonsin. Det är alltid lättare att möta förändringar tillsammans med en coach. En professionell coach, som följer International Coach Federation´s riktlinjer hjälper sina klienter att hitta sina styrkor i tider av omställning och nyskapande.

Vi möter dig där du befinner dig just nu. Vi ställer de frågor som får dig att reflektera och hitta de lösningar som passar just för dig. Vi ger inte råd om du inte frågar efter det, därför att de lösningar som du inte visste att du hade, är så mycket starkare än de råd som någon utomstående kan ge dig. Genom att ställa rätt frågor, så hjälper vi dig att hitta dina unika  möjligheter och din inneboende potential att växa, som människa.

Vår främsta målgrupp är skol, omsorg och servicesektorn, men vi coachar också små och stora företagare i olika branscher.

Vi coachar de som servar, vårdar och sköter dig, mig och våra nära och kära när vi behöver det som mest. Vi sänker sjuktal och höjer friskfaktorerna på de arbetsplatser som driver Sveriges välfärd. Genom att lyfta kombinationen av kultur och hälsa och se till hela människan, ger vi coaching på flera nivåer samtidigt. Vi får servicepersonal att uppskatta och värdera sig själva och får dem att se möjligheter till ett hälsosamt liv.

Med sänkta sjuktal, ökade friskfaktorer genererar vi också positiva ekonomiska resultat på de arbetsplatser där vi verkar.