Företagspaket

Vilka behov har ni på er arbetsplats – vilka utmaningar står ni inför?

Nå din fulla potential på arbetsplatsen!

Vi kan bland annat erbjuda ett fantastiskt program för att arbeta med kultur och hälsa på arbetsplatsen: Angurvall Modellen, framtagen i samarbete med bland andra ALMI och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Angurvall Modellen, är ett program för arbetsplatsen, där ni får hjälp att ta ett helhetsgrepp om kultur och hälsa på er arbetsplats. Vi arbetar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv, i en hälsosam kultur.

Genom föreläsningar, seminarier och workshops, samt enkäter och deltagande observation, mejslar vi fram er arbetsplats specifika förutsättningar för ett mer hälsosamt liv, omgiven av hälsosam kultur.

Ladda gärna ner informationsbladen nedan! Eller kontakta oss för mer info. Vi kommer gärna ut till din arbetsplats och berättar mer!